in

Furacin Soluble Dressing Merhem

Furacin % 0.2 soluble dressing merhem haricen uygulanır. Furacin Soluble Dressing Merhem
Etkin madde: her bir tüpte % 0.2 furacin ( nitrofurazon)  içerir.
Yardımcı maddeler: polietilen glikol 300, polietilen glikol 1000, polietilen glikol 4000
bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. Furacin nedir ve ne için kullanılır?
2. Furacin’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Furacin nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Furacin’ in saklanması başlıkları yer almaktadır.
1. Furacin nedir ve ne için kullanılır?
Furacin cilt üzerine uygulanan ve açık sarı renkli bir merhemdir. Furacin 56 g’lık ambalajda kullanıma sunulmaktadır. Furacin , ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunmasında, duyarlı mikroorganizmaların (mikropların) oluşturduğu piyoderma (ciltte sivilceli durum), dermatoz (deride oluşan hastalık) gibi cilt enfeksiyonlarında, kesik, yara, yanık ve ülser (derideki bir tür yara) enfeksiyonların ve otitis eksterna (dış kulak iltihabı) tedavisinde kullanılır.
2. Furacin Soluble Dressing Merhem’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
furacin’ i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız
eğer;
nitrofurazona karşı veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.
Furacin Soluble Dressing Merhem’ i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız
eğer;
yiyecekler, boyalar, koruyucular veya herhangi bir ilaca karşı bir alerjiniz varsa doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.
Böbrek yetmezliği durumlarında bu ilacı dikkatli kullanınız. Furacin’ in bileşiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmış vücut bölgelerinden emilerek böbrek bozukluğunuzu artırabilir.
Cildinizdeki yanık ya da yara düzelmezse veya daha kötüleşirse doktorunuza başvurunuz. Cildinizde yerel hassasiyet ve tahriş belirtileri oluştuysa ilacın kullanımına son veriniz ve doktorunuza bildiriniz. Cilt üzerine kullanılan antibakteriyel ilaçlar ile, seyrek olarak ilaca duyarlı olmayan mantarların da içinde olduğu gibi bir grup mikroorganizma (mikrop) tarafından enfeksiyon oluşabilir. Eğer böyle bir durum oluşursa derhal doktorunuza bildiriniz. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Furacin’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması
furacin haricen cilde uygulanan bir merhem olduğundan yiyecek ve içeceklerle etkileşmez.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.
Furacin’ in hamilelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/ zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız furacin kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
furacin’ in araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası değildir.
Furacin’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
bileşiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmış vücut bölgelerinden emilerek mevcut böbrek bozukluğunuzu artırabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
furacin’ in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. Furacin nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:
furacin’ i doktorunuzun önerdiği süre ve miktarda uygulayınız. Furacin , uygulama ya da pansuman şekline göre, günlük olarak veya birkaç günde bir enfeksiyonlu bölgeye iyileşme sağlanıncaya dek uygulanır. Tedaviye 7-10 gün devam edilmesi önerilir.
Uygulama yolu ve metodu:
furacin cilt yüzeyine haricen uygulanır.
Lezyonların üzerine doğrudan doğruya bir gazlı bez veya spatül ile uygulanır. Geniş yanık alanlarına steril gazlı bez üzerine yayıldıktan sonra uygulanır. Postoperatif (ameliyat sonrası) vakalarda furacin’ in üzerine vazelinli gazlı bez konması pansumanın yapışmasını önler ve bu şekilde pansumanın 5-7 gün açılmadan bırakılması mümkün olur. Pansuman çıkarılırken gazlı bezin serum fizyolojikle ıslatılması, çıkarılmasını kolaylaştırır.

Çocuklarda kullanımı:
Furacin’ in çocuklarda kullanımı ve miktarı doktorunuz tarafından belirlenmelidir.
Yaşlılarda kullanımı:
yaşlılarda doz ayarlaması ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Furacin’ in  yaşlılarda kullanımı
için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliği:
böbrek yetmezliğiniz varsa bu durumu doktorunuza söylemelisiniz. Böbrek yetmezliği durumlarında kullanımda dikkatli olunuz. Furacin’ in bileşiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmış vücut bölgelerinden emilerek böbrek bozukluğunuzu artırabilir.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir. Eğer furacin ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla furacin kullandıysanız: furacin’ i kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Furacin’ i kullanmayı unutursanız ,unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız. Eğer furacin uygulamayı unutursanız, hatırladığınızda derhal uygulayınız. Ancak, gelecek uygulamaya yakın bir zamanda hatırlarsanız, kaçırdığınız uygulamayı yapmadan düzenli uygulama şeklinize devam ediniz. Furacin ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
tedavinizi doktorunuza bildirmeden, kendi kendinize sonlandırmayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Furacin’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, furacin’ i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: cilt döküntüsü, kaşıntı ve lokal ödem (şişlik) gibi değişik derecelerde kontakt dermatit (temasla ortaya çıkan deri hastalığı) reaksiyonları, deride süperenfeksiyon (nitrofurazon kullanımına bağlı mantar ve bazı mikroorganizmaların (pseudomonas da dahil olmak üzere) çoğalması ile birlikte mevcut enfeksiyonun dışında yeni enfeksiyonlar. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin furacin ’e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. Furacin’ in saklanması
Furacin’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°c’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Güneş ışığıyla, floresan ışığıyla, alkali maddelerle ve 40°c’den yüksek ısılarla doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra furacin’ i kullanmayınız. Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız furacin’ i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. Eğer üründe ve/veya ambalajda bozukluklar fark ederseniz furacin’ i kullanmayınız.

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments