in

Aras Nehri Nereye Dökülür?

Aras Nehri Nereye Dökülür?

Bingöl dağları ile Erzurum il sınırları arasında yer alan Aras Nehri ülkemizde en önemli nehirlerden biridir. Erzurum’un kuzey yamaçlarından doğan nehri Tekman yaylasında yer alan yağmur sularını toplayarak Sakaltutan Dağlarının doğusuna doğru devam eder. Aras Nehri engebesi yüksek alanları aşarak Pasinler ovasına ulaşır. Bundan sonra ise Pasinler havzasının sularını kendine katar. Kuzey doğu yönüne doğru devam ederek Hasankale Çayını da alır. Kars Erzurum platosundan devam ederek Ermenistan sınırına ulaşır.

Aras Nehri Türkiye Ermenistan, Türkiye Azerbaycan, Azerbaycan İran sınırlarının bir kısmında yer almaktadır. Bu kısımlarda sınırı bu nehir belirler. Tüm sınırları oluşturan Aras Nehri en son olarak Azerbaycan’da bulunan Kula Nehri’ne karışır. Ülkemizden doğarak sınırlarımız dışına kadar ulaşan Aras Nehri birçok özelliği ile diğer nehirlerimizden farklı bir değere sahiptir.

Aras Nehri Özellikleri

-Ülkemizden doğar, sınırlarımızın sonrasına kadar devam eder,

-Azerbaycan’da yer alan Kura Nehrine karışır ve onunla beraber Hazar Denizi’ne dökülür.

-Uzunluk olarak 1072 kilometre ölçülmüştür.

-Havza olarak ise 102 kilometredir.

-Nehrin yarısından fazla kısmı ülkemiz sınırları içerisindedir. Toplamda 548 kilometresi ülkemiz sınırlarındadır.

-Aras Nehri üzerinde 14 adet hidroelektrik santrali bulunur.

-Aras Nehri üzerinde rafting sporu yapılmaktadır.

Aras Nehri Tarihi

Aras Nehri Türkler’le iskanı ilhanlılar döneminde tanışmıştır. Nehir üzerinde İlhanlı Veziri Emir Çoban’ın emri ile 2,5 yıl süren bir köprü yapıldığı bilinmektedir. Çobandede adı ile alınan körü Türklerin nehre verdiği önemin bir göstergesidir. Bu köprü sonraki yıllarda birçok savaşta da geçmektedir.

1403 yılına gelindiğinde ise Timur Aras Nehrini geçerek Karabağ’a ulaşmıştır. Aras Nehri’nde 6 fersah genişliğinde bir kanal kazdırmıştır. Gemilerin çalışması amacı ile hazırlanan kanal aynı zamanda sulu tarım imkanını da bölgeye getirmiştir. Din açısından ize nehrin çevresinde yahudiliğin ön planda olduğu bilinir. Eski dinler açısından nehir bir gelişme alanı olarak da kullanılmıştır. Aras çevresinde bulunan topraklarda Ad ve Semüd kavimlerinin harabeleri bulunur. Harabeler hakkında ise bölgede birçok farklı rivayet yer almaktadır. Aras bir rivayete göre cennetten çıkan dört nehirden biridir.

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments